Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Záznamy schůzky bulharského presidenta jsou veřejné

Bulharský soud nařídil presidentovi Georgi Parvanovovi poskytnout zápis ze setkání s bývalým ruským presidentem Vladimírem Putinem.

Stížnost proti odmítnutí formou nečinnosti presidentské kanceláře předložil novinář Lachezar Lisicov  s pomocí organizace Program přístupu k informacím (AIP)[1]. Záznamy se týkají silného veřejného zájmu na zásadním projektu energetiky a strategie, které se na setkání projednávaly.

Dva dny po rozhodnutí soudu byly záznamy setkání dvou delegací a poznámky ze soukromé schůzky, zachycené ředitelem kanceláře presidenta, zveřejněny na webové stránce presidenta.

 

(věci se též věnuje článek O. Kužílka v Hospodářských novinách ZDE)

 


[1] obdoba českého projektu Otevřete.cz Otevřené společnosti o.p.s. (pozn. překl.)

 

► www.aip-bg.org (původní zdroj zprávy ZDE)

► AIP / od Diany Bančevové

14 prosince 2010 ► Bulharský soud nařídil rozhodnutím z 11. listopadu 2010 presidentovi Georgi Parvanovovi poskytnout zápis ze setkání s bývalým ruským presidentem Vladimírem Putinem, které se uskutečnilo v lednu 2008.

Stížnost proti odmítnutí formou nečinnosti presidentské kanceláře předložil novinář Lachezar Lisicov  s pomocí organizace Program přístupu k informacím (AIP)[1]. Záznamy se týkají silného veřejného zájmu na zásadním projektu energetiky a strategie, které se na setkání projednávaly.

Dva dny po rozhodnutí soudu byly záznamy setkání dvou delegací a poznámky ze soukromé schůzky, zachycené ředitelem kanceláře presidenta, zveřejněny na webové stránce presidenta.

Soud shodou okolností rozhodl v okamžiku oficiální návštěvy ruského předsedy vlády Vladimíra Putina. Záznamy ze setkání partnerů bylo zveřejněno na webu Rady ministrů krátce po skončení jednání.

Zveřejnění požadovaných informací je nejrychlejší výkon rozhodnutí soudu a velký krok k vyšší transparentnosti  rozhodovacího procesu.

 

V dubnu 2010 požádal novinář z regionálních novin Lacher Lisicov o poskytnutí záznamů setkání oficiálních delegací a záznam ze soukromé schůzky mezi dvěma presidenty. Presidentská kancelář neodpověděla na žádost o informace do 14 denní lhůty stanovené Zákonem o přístupu k veřejným informacím.

S pomocí AIP novinář podal stížnost ke správnímu soudu v Sofii proti odmítnutí nečinností. Ve stížnosti uvedl, že nečinnost je protiprávní, protože  zákon o přístupu k informacím požaduje po veřejných úřadech vydat jasné rozhodnutí o žádosti a v případě odmítnutí je odůvodnit. Soud tedy uznal argumenty stěžovatele, jelikož požadované informace jsou veřejné podle článku 2 paragrafu 1 zákona o přístup k informacím, protože umožňují občanům učinit si vlastní úsudek o činnosti presidenta při zastupování státu v mezinárodních vztazích. Vrchní sekretář presidentské kanceláře, který rozhoduje o žádostech o informace, namítal, že záznamy soukromé schůzky presidentů se nemohou poskytnout, jelikož podle mezinárodních zvyklostí se takovéto rozhovory nezaznamenávají.

Soud tento argument vyvrátil. V souladu s administrativní praxí se záznamy oficiálních setkání, diskusí a schůzek pořizují. Soud poukázal na to, že podle Směrnice pro zavedení Zákona o státním protokolu nejsou soukromé schůzky vyňaty z obecné povinnosti pořizovat a uchovávat záznamy. Soud proto zdůraznil skutečnost, že šlo o oficiální setkání, a skutečnost, že rozhovor se vedl pouze mezi dvěma hlavami států neznamená, že byl tajný, a navíc i kdyby byl, je veřejný úřad povinen vydat o žádosti odůvodněné rozhodnutí.

Z těchto důvodů nařídil soud 11. listopadu 2010 kanceláři presidenta Bulharska poskytnout informace. Rozhodnutí je konečné, protože ředitel kanceláře presidenta se proti prvoinstančnímu rozhodnutí ve lhůtě neodvolal.

 


[1] obdoba českého projektu Otevřete.cz Otevřené společnosti o.p.s. (pozn. překl.)

 

         

                                     

 
English Čeština