Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Rady k vylepšení periodik

Rady městům a obcím, jak zajistit vysokou kvalitu "dobrého" periodika

Vydávání radničních periodik je potřeba ošetřit jak personálně (odlišení a oddělení redakční rady a redakce), tak obsahově (dodržování stanovených pravidel - viz níže uvedené DESATERO). To proto, aby periodika mohla naplnit svou hlavní funkci - tedy obousměrné předávání informací mezi občany a zastupitely obcí a měst.

Periodika placená z veřejných zdrojů by měla sloužit jako aréna pro střetávání názorů občanů a jako místo, kde občané mohou získat odpovědi svých zastupitelů na položené otázky. Periodika musí v souladu s demokratickými principy chránit a uveřejňovat názory menšiny.

 

Personální složení:

A. Redakční rada

-   ustavení: výbor zastupitelstva (pokud mají periodika objektivně informovat o vedení obce, nemohou být pod jejich přímou kontrolou)

-   složení: zastupitelé (nikoli radní!) + občané

-   náplň: tvoří základní pravidla periodika (viz "DESATERO" a kontroluje jejich plnění)

B. Redakce

-   složení může být: profesionál, dobrovolník, zastupitel, úředník, externí dodavatel

-   dle pravidel daných redakční radou samostatně zpracovává jednotlivá čísla, nepodléhá objednávkám veřejných funkcionářů

 

DESATERO - Kodex dobrého radničního periodika:

1. Formu uveřejnění alternativních názorů (rozhovor, dopis, stanovisko) volí redakce

2. Komentáře jsou odděleny od zpráv

3. Vyhledávání alternativních sdělení je povinností redakce

4. Avizování témat připravovaných k uveřejněním zastupitelům, občanům, iniciativám

5. Omezení odmítnutí alternativních sdělení výjimečně (rozsah, urážlivé útoky osobní)

6. Povinnost zveřejnění stanoviska zastupitele či klubu (vč. opozičního)

7. Odstup od sdělení: neposuzování pravdivosti předkládaných sdělení (vyjma situací stanovených zákonem)

8. Nestrannost: uveřejnění alternativních sdělení bez „nápravných" komentářů, ironizování, nezneužití možnosti vyjádřit se poslední

9. Vyváženost: rozhodnutí včetně protinávrhů, hlasování, diskuse, alternativních řešení

10. Budoucí připravovaná rozhodnutí: umožnit veřejnosti se vyjádřit, ovlivnit a spoluvytvářet

Další informace lze nalézt na webu Oživení.cz - projekt Radniční listy bez cenzury 2006

Pdf dokument "Doporučení pro vydávání periodik samosprávami" si můžete stáhnout zde.


Další rady radnicím / nápady, jak docílit vyšší kvality periodik:

-   Zavést systémové opatření k přiměřenému zveřejňování alternativních názorů (např. rubrika pro politické kluby)

-   Zvýšit aktivitu redakce k získávání alternativních názorů i k běžným sdělením politického typu (zejména k informacím o rozhodnutích radnice)

-   Požádat redakční radu o pravidelné hodnocení pro ZMČ z hlediska poskytování objektivních a vyvážených informací

-   Vyhodnotit ekonomický aspekt vydávání z hlediska dodavatele a posoudit, zda se plní ustanovení smlouvy o zajištění „poskytování objektivních a vyvážených informací nezbytných pro svobodné vytváření názorů"

Ke stažení
ikonaDoporučení pro vydávání periodik samosprávami - Kodex dobrého radničního periodika

         

                                     

 
English Čeština