Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Ostatní

Kancelář prezidenta republiky

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Senát Parlamentu ČR

KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR

AKADEMIE VĚD ČR

ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK

BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA

CELNÍ ÚŘAD HRADEC KRÁLOVÉ

ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA

ČESKÁ PLEMENÁŘSKÁ INSPEKCE

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÉHO ZABEZPEČNÍ

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ TELEVIZE

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT

ČESKÝ ROZHLAS

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD

ČESKÝ ÚŘAD PRO ZKOUŠENÍ ZBRANÍ A STŘELIVA

DRÁŽNÍ INSPEKCE

DRÁŽNÍ ÚŘAD

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

GRANTOVÁ AGENTURA ČR

JUSTIČNÍ AKADEMIE

KANCELÁŘ FINANČNÍHO ARBITRA

MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ

NÁRODNÍ ARCHIV

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE PRO JIHOČESKÝ KRAJ A VYSOČINU SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

POZEMKOVÝ FOND ČR

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

PUNCOVNÍ ÚŘAD

RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

RADA PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM

REJSTŘÍK TRESTŮ

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

STÁTNÍ FOND ČR PRO PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

STÁTNÍ FOND KULTURY ČR

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V LITOMĚŘICÍCH

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PLZNI

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V TŘEBONI

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA POŽÁRNÍ OCHRANY A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA POŽÁRNÍ OCHRANY VE FRÝDKU-MÍSTKU

TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČR

ÚŘAD PRÁCE ČR

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO MEZINÁRODNĚPRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

ÚŘAD VLÁDY ČR

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD

ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV

ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

ZÁCHRANNÝ ÚTVAR HZS ČR

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ

 

 

 

 

 

 

 

         

                                     

 
English Čeština