Kontakt

Otevřená společnost, o.p.s.
se přestěhovala na novou adresu

Uruguayská 5, Praha 2

tel.: 222 561 913

 Více...


Mediální partner soutěže:

Echo24.cz


Podpořili nás:

 

Logo US

 

Logo NKJ

 

Spolupracujeme s:

Rekonstrukce státu

Rekonstrukce státu

FOIAnet

Navštivte nás na Facebooku

Archiv Národní knihovny

Otevrete.cz je součástí Archivu Národní knihovny

 

Dalších 106 odpovědí na vaše dotazy


Příručka pro občany o svobodném přístupu k informacím

Užitečné odkazy:

 

Výpisy z rejstříků přes
E-SHOP

 

Vyhláška o struktuře povinně zveřejněných informací

Od 1. ledna 2007 musejí všechny povinné subjekty na svém webu zveřejnit širší okruh informací. Vyhláška stanoví také jejich přesnou strukturu, která je uvedena příloze č.1.

VYHLÁŠKA č. 442/2006 Sb. ze dne 31. srpna 2006,

 

kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

 

            Ministerstvo informatiky stanoví podle § 21 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. , (dále jen "zákon"):

 

§ 1

Předmět úpravy

 

            Tato vyhláška stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu 1) způsobem umožňujícím dálkový přístup včetně osnovy popisu postupů podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona .

 

§ 2

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

 

            (1) Povinný subjekt zveřejňuje informace ve struktuře, v pořadí, s označením a uvozovacím textem podle přílohy.

 

            (2) V případě územních samosprávných celků, jejichž součástí je více povinných subjektů, se informace zveřejňují pouze jednou.

 

§ 3

Osnova popisu postupů, které povinný subjekt dodržuje

 

            (1) Povinný subjekt zveřejňuje popisy postupů podle osnovy uvedené v příloze č. 2. Popisy postupů zveřejňuje v pořadí, s číslem a uvozovacím textem podle přílohy č. 2.

 

            (2) Popis postupu podle přílohy č. 2 zveřejňuje povinný subjekt tak, aby jej bylo možno zobrazit v rozsahu:

 

a) základních informací, které tvoří položky č. 3 až 8, 10 až 16, 28 a 29 osnovy popisu postupu,

 

b) rozšířených informací, které tvoří základní informace podle písmene a) a položky č. 9, 17, 19, 20, 23 a 24 osnovy popisu postupu,

 

c) úplných informací,

            a aby bylo možné tyto jednotlivé celky informací zobrazit samostatně.

 

§ 4

Účinnost

 

            Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

 

Ministryně: Ing. Bérová v. r.

 

 

Ke stažení
ikonastruktura povinných informací tabulka
ikonavyhláška o struktuře povinných informací
ikonaPříloha č. 2 k vyhlášce o struktuře informací

         

                                     

 
English Čeština